ლარის ოფიციალური კურსი

22.01.2018→23.01.2018 ცვლილება
USD 2.5429 2.5340 -0.0089
EUR 3.1082 3.1067 -0.0015
TRY 0.6693 0.6653 -0.0040
RUB 0.0448 0.0448 -0.0000
AZN 1.4961 1.4907 -0.0054
AMD 0.0053 0.0053 -0.0000

მოგესალმებით ესკოს განახლებულ ვებ-გვერდზე

 

„ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი“  2017 წლის დასაწყისიდან წარმოგიდგენთ ოფიციალური ვებ-გვერდის განახლებულ ვერსიას.

ვფიქრობთ, ვებ-გვერდის ახალი ვერსია როგორც ტექნიკური, ისე შინაარსობრივი თვალსაზრისით, მაქსიმალურად შესაძლო სრულყოფილი პროდუქტია, რომელიც შესაბამისობაშია ამ სფეროს საუკეთესო პრაქტიკასთან. მარტივი და პრაქტიკული დიზაინი, ბმულების საშუალებით მოსახერხებელი გადასვლა და განახლებული საინფორმაციო ბლოკები მაქსიმალურად ეხმარება მომხმარებელს, რათა მისთვის საინტერესო ინფორმაცია იოლად ხელმისაწვდომი იყოს.

გასული წლების მონაცემთა ბაზა დაინტერესებული პირებისათვის იძლევა შედარების, ტენდენციის დანახვისა და ანალიზის კარგ საშუალებას. მნიშვნელოვანი სიახლეა მიმდინარე საანგარიშო პერიოდის ოპერატიული მონაცემების განთავსება. მართალია, ისინი საპროგნოზო ხასიათისაა, მაგრამ კარგ სამსახურს გაუწევს დაინტერესებულ პირებს საქმიანობის დაგეგმვაში. მომხმარებლებისთვის საინტერესო იქნება ექსპორტ-იმპორტისა და ტრანზიტის  საინფორმაციო ბლოკების ახალი ვერსია. საიტზე განთავსებული მონაცემების განახლება მაქსიმალურად ოპერატიულად მოხდება. მოთხოვნადია საიტის ინგლისური ვერსია, რომლის განახლებაც, როგორც წესი, პარალელურ რეჟიმში ხდება.

2017 წლის ნოემბრის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2017 წლის ნოემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 210 815 221 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 20% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 29802273 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


ნოემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 14.1366798 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11.248 თეთრი/კვტ.სთ.

ვრცლად

საინფორმაციო

15/01/2018

2018 წლის  15 იანვარს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA180000537) სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  23  იანვარს.


ვრცლად
10/01/2018

2018 წლის  10 იანვარს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა მანქანების შეკეთება-ტექნიკური  მომსახურების  შესყიდვის ელექტრონული  ტენდერი - SPA180000301, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო ღირებულება - 18 095 ლარი, საპრეისკურანტო  ღირებულება - 112 130 ლარი. 

სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  18 იანვარს.


ვრცლად
28/12/2017

2017 წლის  28  დეკემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა:

- მანქანების რეცხვის  მომსახურების  შესყიდვის  ელექტრონული ტენდერი - SPA170016836, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო  ღირებულება  - 5 430 ლარი;

- მანქანების შეკეთება-ტექნიკური  მომსახურების  შესყიდვის ელექტრონული  ტენდერი  -SPA170016846, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო ღირებულება  - 18 095 ლარი, საპრეისკურანტო  ღირებულება - 89 820 ლარი.


ვრცლად
18/12/2017

2017 წლის  15 დეკემბერს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  საზოგადოებრივი სატელეფონო კავშირის მომსახურებების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA 170016243)  ღირებულებით  2600 ლარი  დღგ-ს ჩათვლით. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2017 წლის  25 დეკემბერს  13:00 საათზე.


ვრცლად
ყველა სიახლე

საბ/ელექტროენერგიის ფასი (ოპერატიული)

01-22/01/2017

გარანტირებული სიმძლავრე (ოპერატიული)

01-22/01/2018

ყოველდღიური ბალანსი

01-22/01/2018

ტრანსსასაზღვრო გადადინებები (მიმდინარე)

ფაქტიური შემოდინება
ფაქტიური გადინება
22/01/2018