შეხვედრა ესკოში ჩინელ ინვესტორებთან

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორს ჩინელი ინვესტორები ესტუმრნენ. საკონსულტაციო შეხვედრაზე ესკოს შესაბამისი სამსახურების თანამშრომლებთან ერთად განხილულ იქნა სტუმრებისათვის საინტერესო თემები: ელექტროენერგეტიკული ბაზრის სტრუქტურა და ელექტროენერგიით ვაჭრობის მოდელი, ასევე საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაში თანხების ინვესტირებისა და ახლადაშენებული სადგურებიდან ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის საკითხები.