ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის თაობაზე

2018 წლის 27 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ქლინ ენერჯი“, როგორც ექსპორტიორი.