საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-17/01/2019
ფასი
მოცულობა
 

იანვარი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 19.2 13.405
2 19.6 13.335
3 16.5 12.507
4 16.3 12.629
5 16.2 12.593
6 16.1 12.619
7 16.8 12.668
8 16.8 12.646
9 16.5 12.653
10 15.9 12.562
11 15.8 12.498
12 17.1 12.556
13 18.6 12.567
14 17.4 12.603
15 15.9 12.961
16 17.7 12.953
17 18.1 12.991