საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-21/05/2018
ფასი
მოცულობა
 

მაისი
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 2.7 10.258
2 2.3 12.339
3 2.2 11.778
4 2.2 11.239
5 2.4 7.928
6 2.0 9.122
7 2.3 7.472
8 1.8 10.772
9 2.1 8.744
10 1.7 12.342
11 1.7 10.052
12 1.9 9.500
13 1.7 10.590
14 1.7 11.368
15 1.9 10.189
16 1.5 12.300
17 1.9 9.563
18 2.4 7.934
19 2.1 9.076
20 6.1 9.251
21 7.7 10.475