საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-12/11/2018
ფასი
მოცულობა
 

ნოემბერი
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 13.9 12.752
2 14.1 12.534
3 14.9 12.797
4 14.8 12.777
5 14.5 12.586
6 14.4 12.808
7 16.2 12.780
8 16.8 12.951
9 17.1 12.942
10 15.8 12.466
11 16.3 12.466
12 16.1 12.437