საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-19/07/2018
ფასი
მოცულობა
 

ივლისი
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 2.4 9.362
2 2.3 10.730
3 1.2 8.318
4 1.6 4.629
5 2.7 3.433
6 2.1 4.376
7 2.1 8.498
8 3.1 7.732
9 2.8 7.633
10 5.1 9.256
11 2.5 9.921
12 1.9 12.062
13 2.6 9.444
14 3.1 5.752
15 3.0 8.174
16 2.5 10.493
17 3.1 7.666
18 3.5 6.331
19 3.3 5.799