საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-16/01/2017
ფასი
მოცულობა
 

იანვარი
2017 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 13.4 13.098
2 14.6 13.215
3 11.9 11.975
4 11.5 11.872
5 11.1 12.415
6 12.7 12.557
7 13.0 12.091
8 12.2 12.478
9 12.2 12.593
10 12.7 11.866
11 11.9 12.609
12 11.0 12.710
13 10.6 12.221
14 10.9 12.037
15 10.3 12.426
16 10.0 12.619