საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-24/09/2018
ფასი
მოცულობა
 

სექტემბერი
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 9.3 11.618
2 9.7 11.709
3 7.8 11.881
4 7.5 11.881
5 6.9 11.890
6 7.6 12.191
7 7.3 11.988
8 9.7 11.905
9 8.3 11.674
10 6.9 11.743
11 8.6 11.688
12 8.8 11.706
13 7.5 11.826
14 6.8 11.872
15 10.5 12.022
16 10.0 11.765
17 7.4 11.870
18 7.4 11.735
19 7.6 11.722
20 7.2 11.680
21 7.4 11.572
22 9.8 11.643
23 9.8 11.578
24 7.8 11.660