საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ოქტომბერი, 2017 წელი

მიწოდება
მოხმარება

2017 წლის საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ვრცლად