საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

დეკემბერი, 2018 წელი

მიწოდება
მოხმარება

2018 წლის საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ფაქტიური ბალანსი

ვრცლად