ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის  თაობაზე

2018 წლის 27 აპრილიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ქლინ ენერჯი“, როგორც იმპორტიორი.