გენერალური დირექტორის მრჩეველი

ალექსანდრე ბახტაძე

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (134)

 

 კადრების მენეჯერი

ცისანა მამაცაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (145) 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ანა ბრეგვაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (138)

 

შრომითი ორგანიზების კოორდინატორი

თამარ ჯალიაშვილი

ტელ.(+995 32)240 14 20 (154)


 

პროტოკოლის მენეჯერი

თამარ კვარაცხელია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (154)

 

გენერალური დირექტორის თანაშემწე

ცირა ბიუიკი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (117)


 

გენერალური დირექტორის მოადგილის თანაშემწე

ნანული სიფრაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (193)

 

გენერალური დირექტორის მოადგილის თანაშემწე

ნათია სულაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (129)

 

საინფორმაციო უზრუნველყოფის მენეჯერი

ხათუნა რუსია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (156)