დეპარტამენტის უფროსი - ვაკანსია

 

 

სპეციალისტი

მარიამ მაჭავარიანი  

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (128)