დეპარტამენტის უფროსი - ვაკანსია

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ანა ტომარაძე

ტელ.(+995 32 )240 14 20 (136)

 

მთავარი სპეციალისტი

ცირა ჟულინა

ტელ.(+995 32 )240 14 20 (113)