დეპარტამენტის უფროსი

მიხეილ მუმლაძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)

 

სპეციალისტი

მარიამ მაჭავარიანი  

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (133)