საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-17/10/2018
ფასი
მოცულობა
 

ოქტომბერი
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 10.0 13.458
2 11.5 13.273
3 11.7 13.452
4 11.5 13.427
5 13.0 13.369
6 12.9 13.202
7 13.0 13.336
8 12.7 13.324
9 12.1 13.205
10 12.2 13.361
11 11.8 13.276
12 11.5 13.181
13 12.2 13.499
14 12.1 13.305
15 12.4 13.218
16 12.3 13.591
17 12.6 13.801