საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-20/08/2018
ფასი
მოცულობა
 

აგვისტო
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 7.1 8.279
2 11.0 8.792
3 10.7 8.845
4 15.8 9.294
5 15.7 9.346
6 11.7 9.049
7 11.2 9.029
8 11.6 9.285
9 5.7 10.960
10 9.4 9.483
11 11.3 9.561
12 12.0 9.574
13 11.8 9.569
14 11.8 9.424
15 11.7 9.784
16 11.6 9.824
17 11.7 9.431
18 11.2 9.660
19 11.1 9.622
20 11.5 9.932