საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-13/12/2018
ფასი
მოცულობა
 

დეკემბერი
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 12.4 13.853
2 13.4 13.822
3 13.1 13.736
4 13.6 13.899
5 13.0 13.781
6 12.7 13.697
7 12.8 13.601
8 12.9 13.728
9 12.0 13.681
10 12.3 13.607
11 12.6 13.647
12 14.7 13.259
13 16.1 13.117