საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-23/11/2017
ფასი
მოცულობა
 

ნოემბერი
2017 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 5.1 13.596
2 5.0 13.633
3 4.6 13.659
4 5.1 13.334
5 4.9 13.372
6 6.6 13.934
7 6.7 13.503
8 6.6 13.409
9 6.8 13.446
10 6.6 13.680
11 7.4 13.562
12 7.2 13.499
13 6.2 13.764
14 6.7 14.013
15 5.9 14.165
16 6.3 14.278
17 6.4 14.462
18 10.6 13.610
19 12.1 13.291
20 9.7 12.944
21 10.1 12.675
22 9.3 13.171
23 9.5 12.876