საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-22/04/2018
ფასი
მოცულობა
 

აპრილი
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 5.7 11.899
2 4.8 11.987
3 5.5 11.839
4 4.7 12.125
5 5.9 11.292
6 6.0 11.586
7 6.0 11.637
8 6.0 11.576
9 6.3 11.574
10 6.4 11.479
11 6.3 11.308
12 6.1 11.055
13 4.8 10.686
14 5.6 11.172
15 5.4 11.125
16 5.0 11.004
17 4.9 11.051
18 4.9 11.172
19 5.1 11.367
20 5.0 11.558
21 4.9 11.790
22 4.8 11.561