საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-22/02/2018
ფასი
მოცულობა
 

თებერვალი
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 9.9 12.897
2 9.4 12.637
3 9.3 12.651
4 9.3 12.650
5 10.2 12.672
6 10.8 12.189
7 10.4 12.287
8 10.3 12.842
9 10.1 12.941
10 11.2 12.381
11 10.9 12.415
12 10.6 12.463
13 11.3 11.770
14 11.1 11.930
15 10.2 12.346
16 10.2 12.562
17 10.8 12.448
18 10.4 12.447
19 10.1 12.632
20 9.9 12.476
21 10.0 12.701
22 9.7 12.771