საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-21/06/2018
ფასი
მოცულობა
 

ივნისი
2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 6.0 12.479
2 2.6 9.914
3 3.1 9.293
4 1.8 10.598
5 1.3 12.442
6 1.4 12.677
7 1.6 13.024
8 1.9 9.836
9 1.9 9.897
10 2.3 8.281
11 2.5 7.798
12 2.8 7.547
13 3.0 8.093
14 3.2 7.686
15 2.4 9.840
16 2.4 10.191
17 2.2 10.486
18 2.7 9.024
19 2.5 8.220
20 2.9 7.664
21 2.0 11.780