საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

დეკემბერი, 2017 წელი

მიწოდება
მოხმარება

2017 წლის საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ვრცლად