მლნ კვტ.სთ
01-06/12/2018
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-06/12/2018

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 6.697 0.398 9.039 9.512 2.240 34.834
2 6.707 0.369 7.802 11.012 2.262 35.977
3 5.692 0.127 10.974 10.294 2.232 36.998
4 5.641 0.473 11.565 9.680 2.021 37.192
5 5.584 0.114 12.494 9.655 1.923 37.567
6 5.498 0.165 12.703 9.502 2.000 37.167