გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-22/02/2018
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

თებერვალი, 2018

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-22

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 28 დღე 22 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 28 დღე 22 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 28 დღე 22 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 28 დღე 19 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 28 დღე 22 დღე

 დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • 2018 წლის 14 თებერვალს ავარიულად გაჩერდა შპს „მტკვარი ენერჯის" კუთვნილი №9 ენერგობლოკი, რომელიც ჩაყენებული იქნა შეკეთებაში. 15 და 16 თებერვალს, სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით, ენერგობლოკს ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. 
    ამრიგად, შპს „მტკვარი ენერჯის" კუთვნილ №9 ენერგობლოკს გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისთვის საჭირო მზადყოფნა არ გააჩნდა 14, 15 და 16 თებევრვალს, 3 დღე.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)