გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-19/08/2018
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

აგვისტო, 2018

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-19

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 19 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 19 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 11 დღე 0 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 0 დღე 0 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 19 დღე