გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-20/11/2017
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ნოემბერი, 2017

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-20

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 30 დღე 20 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 30 დღე 20 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 30 დღე 20 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 30 დღე 18 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 30 დღე 20 დღე

 

  • 2017 წლის 19 ნოემბრიდან 25 ნოემბრის ჩათვლით შპს „მტკვარი ენერჯის" კუთვნილი №9 ენერგობლოკი ჩაყენებული იქნა შეკეთებაში, ქვაბზე არსებული ნაპრალის აღმოფხვრის მიზნით. ამრიგად, შპს „მტკვარი ენერჯის" კუთვნილ №9 ენერგობლოკს გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნა არ გააჩნია 19 ნოემბრიდან.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)