იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

ოქტომბერი, 2017 წელი

მოცულობა
მლნ კვტ.სთ
 

საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროენერგიის იმპორტ–ექსპორტის სტატისტიკა
2013–2017 წწ (მლნ კვტ.სთ) 

პერიოდი

2013

2014

2015

2016

2017
(იან.-ოქტ.)

იმპორტი თურქეთიდან - - -
ექსპორტი თურქეთში -0.005 -236.49 -419.493 -294.487 -283.672
იმპორტი აზერბაიჯანიდან  23.56 184.23 101.694 109.777 845.167
ექსპორტი აზერბაიჯანში  -6.61  -8.03 -0.015 -5.448 -1.717
იმპორტი სომხეთიდან 0.001 2.10 86.532 - 116.340
ექსპორტი სომხეთში -73.16 -140.46 -70.851 -111.485 -137.542
იმპორტი რუსეთიდან 460.55 607.01 511.000 369.159 290.778
ექსპორტი რუსეთში -370.61 -160.08 -169.574 -147.589 -261.918
იმპორტი სულ: 484.11 793.34 699.23 478.94 1252.29
ექსპორტი სულ: -450.39 -545.06 -659.93 -559.01 -684.85
ტრანზიტი სულ:   58.58   849.59 178.48

 

იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

2013 - 2017 წწ