კვალიფიციური საწარმო
1 შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ"
2 შპს "ჯორჯიან მანგანეზი"