კვალიფიციური საწარმო
1  შპს "ენერჯი ალიანს გრუპ"
2  შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია"
3  შპს "ჯჯპ-LTD GGP"
4  შპს "დომინიონ ენერჯი"
5  შპს "ინტერტრანსენერჯი"
6  შპს "გენ-ი თბილისი"
7 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია”
8 შპს „თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი“
9 სს „თელასი”
10 შპს „აბ ენერგო“
11 სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”
12 შპს „კასკად ჯორჯია“
13 შპს „ენერგია გაზ ენდ ფაუერი“
14 შპს „საგა თრეიდინგი“
15 შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“
16 შპს „ენერჯი სოლუშენი“