კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება
1 შპს „ფშავი ჰიდრო“ სკურდიდი ჰესი
2 შპს „ჯონოული 1“ ჯონოული 1