კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება
1 შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“  შუახევი ჰესი