კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება
1 შპს „აჭარ ენერჯი-2007“   კირნათი ჰესი