კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება
1 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი” ბოდორნაჰესი
2 შპს „ფშავი ჰიდრო“ სკურდიდი ჰესი