კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება
1 შპს "ხეორიჰესი" ხეორიჰესი