კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება
1 შპს „ენერგო-არაგვი” არაგვი 2 ჰესი