კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება სიმძლავრე (მგვტ)
1 შპს "აბჰესელექტრო" აბჰესი 2.0
2 შპს "სქურჰესი" სქურჰესი 1.02
3 შპს "ენტო" მისაქციელჰესი 3.0
4 შპს "ქცია-94" დაშბაშჰესი 1.26
5 შპს "მგ ალგეთი ჰესი" ალგეთიჰესი 1.25
6 შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" თეთრიხევჰესი 12.4
ფშაველაჰესი 3.2
7 შპს "რიცეულაჰესი" რიცეულაჰესი 6.1
8  შპს "პრაიმ ენერჯი" ინწობაჰესი 1.65
9 შპს "ხერთვისჰესი" ხერთვისჰესი 0.6
10 სს "კორპორაცია ქინძმარაული" ჩალაჰესი 1.5
11 შპს "ენერგეტიკი" ჰესი მდინარე ფარავანზე 0.59
12 შპს "ყაზბეგიჰესი" ყაზბეგიჰესი - 2 0.38
ყაზბეგიჰესი 6.0
13 შპს "ბაკური" მაჭახელაჰესი 1.6
14 შპს "სანალია" სანალიაჰესი 5.0
15 შპს "ღორეშა" ღორეშაჰესი 0.15
16 შპს "საქართველოს საერთაშორისო
ენერგეტიკული კორპორაცია"
ალაზანჰესი 4.8
ბჟუჟაჰესი 12.24
იგოეთჰესი 1.05
კახარეთიჰესი 2.0
რაჭა ჰესი 11
ალაზანჰესი-2 6.0
ტირიფონჰესი 1.26
17 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია" სიონჰესი 9.14
მარტყოფიჰესი 3.86
18 შპს "რუსთავ-ჰესი" რუსთავიჰესი 1.5
19 შპს "კაბალჰესი-2006" კაბალჰესი 1.5
20 სს "ზაჰესი" ჩხოროწყუჰესი 3.35
კინკიშაჰესი 1.4
21 შპს "სულორჰესი" სულორჰესი 0.8
22 შპს "ემ.ჯი რენიუებლზ" ლოპოტაჰესი 2.5
23 შპს "ვოთერ ენერჯი" ოკამიჰესი 1.6
24 შპს "ორბა-2008" ზვარეთი ჰესი 0.26
25 შპს "კეხვიჰესი" კეხვიჰესი 1.0
26 შპს "გლობალ ენერჯი" პანტიანიჰესი 0.4
27 შპს "ფერი" ხადორჰესი-2 5.4
28 სპს "ხანჰესი ეგნატე დვალიშვილი" ხანჰესი 0.3
29 შპს "მცირე ენერჯი" აჭიჰესი 1.0
30 შპს "აჭარა ტექსტილე" დაგვაჰესი 0.1
31 შპს "ენერგია" შილდაჰესი 5.0
32 შპს "ბახვი ჰაიდრო პაუერი" ბახვი 3 ჰესი 10
33 შპს "ენერგო არაგვი" არაგვი ჰესი 8.5
34 შპს "გეოენერჯი" ახმეტაჰესი 9.1
35 შპს "მცირე" მაშავერაჰესი 0.8
36 შპს "სტორი ფაუერი" ფშაველა ჰესი (მდ. სტორზე) 1.95
37 შპს „ ჰიდრო ჯორჯია“ დებედაჰესი 3.0
38 შპს „საგურამო ენერჯი“ საგურამო ჰესი 4.2
39 შპს „ერა ჯორჯია“ შაქშაქეთი ჰესი 1.5
40 შპს „მაქსანია 2014“ მაქსანია ჰესი 0.5
41 შპს „აგროენერჯი“ კაზრეთიჰესი 2.5
42  შპს „მარნეულჰესი 1931 მარნეულჰესი 1931 0.25
43 სს „ჰესი I“ ნაბეღლავი ჰესი 1.9
44 შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“  კინტრიშა ჰესი 6.0
სულ 54 სადგური ჯამური სიმძლავრით (მგვტ) 175.36