საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-23/05/2019
ფასი
მოცულობა
 

მაისი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 3.6 7.065
2 5.0 5.912
3 4.3 6.687
4 4.1 6.723
5 4.4 6.575
6 4.0 6.611
7 4.3 6.340
8 4.0 7.041
9 4.4 7.830
10 4.4 5.513
11 5.4 5.629
12 4.8 6.610
13 5.1 6.656
14 5.3 6.525
15 5.8 6.279
16 5.3 6.408
17 5.0 6.014
18 5.4 7.141
19 5.1 7.279
20 6.0 6.504
21 6.3 6.280
22 6.1 6.477
23 6.2 6.308