საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-20/03/2019
ფასი
მოცულობა
 

მარტი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 8.9 13.096
2 8.4 12.977
3 8.7 13.070
4 8.9 12.878
5 8.5 12.863
6 8.5 12.940
7 8.9 13.121
8 8.1 13.028
9 7.8 12.936
10 8.1 13.005
11 8.4 13.143
12 8.1 12.913
13 8.7 12.954
14 9.3 13.082
15 9.6 13.119
16 9.2 12.928
17 8.9 13.053
18 8.4 13.153
19 8.3 12.919
20 8.5 12.960