საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-12/11/2019
ფასი
მოცულობა
 

ნოემბერი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 9.3 14.014
2 12.3 14.231
3 12.2 13.913
4 12.2 14.095
5 10.1 13.928
6 9.4 14.177
7 8.7 14.056
8 9.4 14.097
9 11.5 14.304
10 12.2 14.230
11 10.1 14.199
12 8.3 14.081