საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-15/09/2019
ფასი
მოცულობა
 

სექტემბერი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 12.5 14.652
2 10.3 14.131
3 11.3 14.018
4 11.2 14.093
5 10.2 14.359
6 9.4 14.188
7 12.7 14.246
8 13.7 14.270
9 10.5 14.299
10 12.4 14.144
11 12.0 14.120
12 10.2 14.232
13 10.1 14.246
14 11.1 13.874
15 10.9 13.734