საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-15/07/2019
ფასი
მოცულობა
 

ივლისი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 5.2 8.504
2 6.1 8.501
3 5.4 6.490
4 5.5 7.109
5 6.0 5.974
6 6.0 5.538
7 6.0 6.133
8 7.1 9.493
9 7.3 10.310
10 8.0 9.086
11 7.7 9.238
12 7.8 9.562
13 7.4 13.461
14 8.0 12.693
15 7.8 13.792