საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

დეკემბერი, 2019 წელი

მიწოდება
მოხმარება

2019 წლის საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ფაქტიური ბალანსი

ვრცლად