საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

იანვარი, 2021 წელი

მიწოდება
მოხმარება

2021 წლის საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ფაქტიური ბალანსი

ვრცლად