ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 885.37 847.24 932.48 906.16 996.43 1007.56 1042.97 862.6 775.84 792.53 847.1 936.33 10832.59
თბოსადგურები 295.73 345.79 338.96 104.81 0.2 16.34 31.62 95.12 267.11 255.63 298.06 329.36 2378.75
ჰიდროსადგურები 589.64 501.45 593.52 801.35 996.23 991.22 1011.35 767.47 508.73 536.89 549.04 606.97 8453.84
მ.შ. მარეგულირებელი 362.03 309.69 335.83 418.93 560.78 610.36 720.69 545.23 325.08 276.62 284.22 369.06 5118.53
მ.შ. სეზონური 194.48 163.04 220.63 332.24 376.46 323.6 246.93 187.35 147.63 212.8 216.78 195.34 2817.28
მ.შ. დერეგულირებული 33.13 28.72 37.05 50.17 58.99 57.27 43.73 34.9 36.02 47.47 48.03 42.56 518.04
იმპორტი 166.07 63.14 75.65 42.12 0.92 1.61 1.33 38.57 45.42 58.08 83.45 122.88 699.23
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
სულ რესურსი 1051.44 910.38 1008.13 948.28 997.35 1009.16 1044.3 901.16 821.25 850.61 930.54 1059.2 11531.82
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 25.48 27.19 28.44 18.5 13.4 11.76 12.87 16.14 20.96 21.91 20.96 22.39 240
ქსელში მიწოდება 1025.86 883.18 979.69 929.79 983.96 997.4 1031.43 885.03 800.3 828.7 909.59 1036.81 11291.73

 

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1005.83 865.33 932.12 867.17 816.36 788.67 840.33 840.06 758.78 780.68 869.09 1017.35 10381.78
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 883.85 758.67 807.2 739.99 680.31 670.22 739.61 763.57 683.23 703.26 783.46 930.08 9143.44
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 120.75 105.83 123.92 125.81 134.55 117.24 99.45 75 73.12 76.15 84.39 85.48 1221.69
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.23 0.84 1.01 1.36 1.5 1.21 1.27 1.5 2.43 1.26 1.24 1.8 16.65
ექსპორტი 0.01 0 27.98 43.5 143.84 184.91 166.05 24.02 24.51 25.35 19.77 0 659.93
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
სულ მოხმარება 1005.84 865.33 960.11 910.67 960.19 973.58 1006.38 864.08 783.29 806.03 888.86 1017.35 11041.71
ტრანსპორტირების ხარჯი 20.02 17.85 19.58 19.12 23.76 23.82 25.05 20.95 17 22.67 20.72 19.46 250.02
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1025.86 883.18 979.69 929.79 983.96 997.4 1031.43 885.03 800.3 828.7 909.59 1036.81 11291.73