ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 955.499 809.18 740.728 817.231 1092.853 1137.697 1246.91 1034.184 819.877 828.345 967.533 1080.352 11530.4
თბოსადგურები 385.291 441.662 187.855 85.656 0.283 1.094 5.396 82.575 107.184 238.846 304.148 393.033 2233
ქართლის ქარის სადგური 6.505 5.818 8.935 9.413 7.913 8.762 7.328 8.43 6.863 6.894 5.095 5.797 87.8
ჰიდროსადგურები 563.703 361.7 543.939 722.161 1084.657 1127.84 1234.186 943.18 705.83 582.606 658.29 681.522 9209.6
მ.შ. მარეგულირებელი 352.643 154.244 202.51 270.676 599.175 670.659 880.636 687.669 495.384 298.414 370.316 365.483 5347.8
მ.შ. სეზონური 178.127 180.896 294.996 385.76 406.039 379.959 296.879 223.6 181.2 228.063 237.164 267.028 3259.7
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 32.933 26.56 46.433 65.725 79.443 77.222 56.671 31.911 29.246 56.128 50.811 49.012 602.1
იმპორტი 179.041 249.674 311.435 146.541 1.604 0.004 1.141 72.903 132.853 157.09 110.23 134.672 1497.2
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 9.707 16.307 3.967 4.726 4.177 0 0 92.761 31.898 14.943 22.791 52.715 254
სულ რესურსი 1144.246 1075.161 1056.129 968.498 1098.634 1137.701 1248.051 1199.848 984.627 1000.378 1100.555 1267.739 13281.6
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 25.255 26.388 15.94 14.354 12.424 12.965 12.631 13.486 13.028 18.189 22.789 27.872 215.3
ქსელში მიწოდება 1118.992 1048.773 1040.189 954.144 1086.21 1124.736 1235.421 1186.363 971.599 982.19 1077.766 1239.867 13066.2

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ კვტ.სთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1086.887 1013.39 1020.662 934.146 857.434 871.764 986.465 1037.774 919.953 949.339 1033.623 1163.859 11875.3
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 978.223 899.383 889.976 804.833 761.005 739.174 848.723 898.701 796.423 825.921 925.955 1060.269 10428.6
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 107.223 112.615 129.151 127.879 94.72 130.945 136.15 137.698 121.528 120.696 106.54 102.351 1427.5
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.441 1.393 1.535 1.433 1.71 1.646 1.592 1.375 2.002 2.722 1.129 1.239 19.2
ექსპორტი 0.997 0.024 0.024 0.111 200.11 230.089 221.781 31.552 0.061 0.11 0.851 0.003 685.7
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 9.707 16.307 3.967 4.726 4.177 0 0 92.761 31.898 14.943 22.791 52.715 254
სულ მოხმარება 1097.59 1029.722 1024.652 938.983 1061.721 1101.854 1208.246 1162.088 951.911 964.392 1057.266 1216.577 12815
ტრანსპორტირების ხარჯი 21.401 19.052 15.537 15.161 24.49 22.882 27.175 24.275 19.688 17.816 20.5 23.29 251.3
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1118.992 1048.773 1040.189 954.144 1086.21 1124.736 1235.421 1186.363 971.599 982.209 1077.766 1239.867 13066.3