ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1009.859 937.825 972.746 964.445 1154.659 1196.877 1055.104 1019.868 821.298 799.803 912.754 1011.603 11856.8
თბოსადგურები 404.608 420.197 425.678 158.561 0.152 7.163 3.405 137.686 207.332 213.693 402.189 459.742 2840.4
ქართლის ქარის სადგური 5.833 7.371 8.229 6.816 6.077 5.489 8.95 8.288 7.238 5.803 7.814 6.79 84.7
ჰიდროსადგურები 599.418 510.257 538.839 799.068 1148.43 1184.226 1042.75 873.893 606.728 580.308 502.75 545.07 8931.7
მ.შ. მარეგულირებელი 335.496 264.841 193.439 344.055 632.424 713.803 617.393 584.658 352.874 306.661 288.26 335.574 4969.5
მ.შ. სეზონური 221.122 210.186 298.117 383.896 431.8 392.758 356.495 243.321 203.806 221.729 173.077 170.987 3307.3
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 42.8 35.231 47.283 71.117 84.207 77.664 68.861 45.915 50.047 51.917 41.413 38.508 655
იმპორტი 181.673 142.494 208.869 80.84 0.225 7.958 93.961 119.17 185.345 195.269 200.179 210.526 1626.5
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 0 8.998 5.822 8.678 0   0 37.865 33.268 0 22.058 19.471 136.2
სულ რესურსი 1191.532 1089.318 1187.437 1053.962 1154.883 1204.835 1149.065 1176.902 1039.911 995.072 1134.992 1241.6 13619.5
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 25.983 26.136 27.32 17.624 13.383 12.885 11.864 15.342 16.543 16.728 25.11 27.57 236.5
ქსელში მიწოდება 1165.548 1063.182 1160.118 1036.338 1141.5 1191.95 1137.201 1161.56 1023.367 978.344 1109.882 1214.029 13383

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1149,46 1037,221 1137.868 1011.556 984.914 1065.72 1108.778 1103.674 972.23 958.852 1068.759 1175.13 12774.2
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1004,339 907,448 983.256 866.805 670.84 739.373 772.931 794.033 680.871 700.415 828.994 946.102 9895.4
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 143,895 128,82 153.843 143.57 312.866 324.471 334.386 308.5 290.033 257.441 238.805 226.899 2863.5
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1,226 0,953 0.77 1.181 1.207 1.876 1.461 1.141 1.326 0.997 0.96 2.128 15.2
ექსპორტი 0 0 0.002 0.038 134.464 99.797 6.263 0.08 0.001 2.715 0.058 0 243.4
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 0 8,998 5.822 8.678 0 0 0 37.865 33.268 0 22.058 19.471 136.2
სულ მოხმარება 1149,46 1037,221 1143.691 1020.272 1119.378 1165.517 1115.041 1141.618 1005.5 961.567 1090.876 1194.601 13144.7
ტრანსპორტირების ხარჯი 17,13 17,841 17.814 17.5 23.517 27.105 22.166 19.942 17.867 16.777 19.006 19.429 236.1
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1166,59 1055,062 1161.505 1037.772 1142.894 1192.621 1137.207 1161.56 1023.367 978.344 1109.882 1214.029 13380.8