მლნ კვტ.სთ
01-01/04/2020
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-01/04/2020

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 0 0.080 14.405 12.577 2.463 33.308