იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

ივნისი, 2020 წელი

მოცულობა
მლნ კვტ.სთ
 

საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკა 2016 - 2020 წწ (მლნ კვტ.სთ)

პერიოდი

2016

2017

2018

2019

2020
(6 თვე)

იმპორტი თურქეთიდან     64.399    
ექსპორტი თურქეთში -294.487 -284.516 -386.260 -112.795 -60.342
იმპორტი აზერბაიჯანიდან 109.777 917.571 1230.092 1101.975 415.968
ექსპორტი აზერბაიჯანში -5.448 -1.722 -23.115 -12.104 -13.226
იმპორტი სომხეთიდან   127.397 7.834 0.001  
ექსპორტი სომხეთში  -111.485 -137.542 -82.317 -59.304 -60.673
იმპორტი რუსეთიდან 369.159 452.217 206.498 524.535 371.083
ექსპორტი რუსეთში -147.589 -261.923 -96.889 -59.217  
იმპორტი სულ 478.94 1497.19 1508.82 1626.51 787.05
ექსპორტი სულ -559.01 -685.70 -588.58 -243.42 -134.24
ტრანზიტი სულ 849.59 253.99 13.43 136.16 82.22

 

იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

2015 - 2020 წწ