იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

იანვარი, 2021 წელი

მოცულობა
მლნ კვტ.სთ
 

საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკა 2017 - 2021 წწ
(მლნ კვტ.სთ)

პერიოდი

2017

2018

2019

2020

2021
(1 თვე)

იმპორტი თურქეთიდან 0.000 64.399 0.000 313.140 0.000
ექსპორტი თურქეთში -284.516 -386.260 -112.795 -69.470 0.000
იმპორტი აზერბაიჯანიდან 917.571 1230.092 1101.975 726.330 151.779
ექსპორტი აზერბაიჯანში -1.722 -23.115 -12.104 -17.945 -0.004
იმპორტი სომხეთიდან 127.397 7.834 0.001 0.000 0.000
ექსპორტი სომხეთში -137.542 -82.317 -59.304 -66.373 -1.061
იმპორტი რუსეთიდან 452.217 206.498 524.535 570.595 262.315
ექსპორტი რუსეთში -261.923 -96.889 -59.217 0.000 0.000
იმპორტი სულ 1497.19 1508.82 1626.51 1610.07 414.09
ექსპორტი სულ -685.70 -588.58 -243.42 -153.79 -1.07
ტრანზიტი სულ 253.99 13.43 136.16 101.79 12.72

 

იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

2015 - 2020 წწ