იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

ნოემბერი, 2020 წელი

მოცულობა
მლნ კვტ.სთ
 

საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკა 2016 - 2020 წწ (მლნ კვტ.სთ)

პერიოდი

2016

2017

2018

2019

2020
(11 თვე)

იმპორტი თურქეთიდან 0.000 0.000 64.399 0.000 223.338
ექსპორტი თურქეთში -294.487 -284.516 -386.260 -112.795 -60.342
იმპორტი აზერბაიჯანიდან 109.777 917.571 1230.092 1101.975 575.007
ექსპორტი აზერბაიჯანში -5.448 -1.722 -23.115 -12.104 -17.861
იმპორტი სომხეთიდან 0.000 127.397 7.834 0.001 0.000
ექსპორტი სომხეთში  -111.485 -137.542 -82.317 -59.304 -75.501
იმპორტი რუსეთიდან 369.159 452.217 206.498 524.535 472.512
ექსპორტი რუსეთში -147.589 -261.923 -96.889 -59.217 0.000
იმპორტი სულ 478.94 1497.19 1508.82 1626.51 1270.86
ექსპორტი სულ -559.01 -685.70 -588.58 -243.42 -153.70
ტრანზიტი სულ 849.59 253.99 13.43 136.16 101.79

 

იმპორტი-ექსპორტი-ტრანზიტი

2015 - 2020 წწ