საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-25/06/2019
ფასი
მოცულობა
 

ივნისი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 5.3 7.118
2 4.6 7.093
3 5.1 6.811
4 8.1 7.687
5 8.1 7.646
6 4.8 6.717
7 2.7 9.034
8 2.8 9.112
9 2.3 9.062
10 4.6 8.201
11 4.9 6.899
12 5.2 6.080
13 5.2 6.225
14 5.6 5.132
15 6.3 5.874
16 6.2 5.860
17 5.8 6.048
18 5.3 7.129
19 5.6 6.069
20 5.8 6.322
21 5.8 6.192
22 4.9 7.112
23 5.0 6.760
24 5.9 5.827
25 5.7 5.910