საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-04/12/2019
ფასი
მოცულობა
 

დეკემბერი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 11.8 15.654
2 12.2 15.020
3 10.7 15.802
4 9.4 15.953