საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-18/04/2019
ფასი
მოცულობა
 

აპრილი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 27.0 11.426
2 26.5 11.598
3 26.1 11.564
4 26.1 11.509
5 25.0 11.474
6 25.5 11.549
7 23.9 11.431
8 20.8 11.426
9 20.0 11.439
10 17.3 11.382
11 17.0 11.511
12 14.7 10.874
13 15.0 11.297
14 14.7 11.311
15 13.7 11.072
16 12.9 11.059
17 9.2 10.991
18 9.9 11.164