საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-16/10/2019
ფასი
მოცულობა
 

ოქტომბერი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 18.0 12.540
2 18.8 12.743
3 17.5 12.682
4 17.3 12.561
5 18.9 12.945
6 18.0 12.819
7 17.1 12.448
8 16.4 12.243
9 16.8 12.267
10 16.7 12.211
11 16.1 12.778
12 19.0 13.492
13 18.9 13.382
14 15.9 12.896
15 16.2 12.918
16 16.0 12.902