საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-14/02/2019
ფასი
მოცულობა
 

თებერვალი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 16.8 12.414
2 17.8 12.573
3 17.7 12.550
4 17.1 12.465
5 16.8 12.494
6 17.6 12.351
7 17.6 12.364
8 17.6 12.375
9 18.3 12.393
10 18.4 12.405
11 17.9 12.404
12 17.5 12.426
13 17.6 12.336
14 17.6 12.335