საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-15/08/2019
ფასი
მოცულობა
 

აგვისტო
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 7.6 11.477
2 9.3 8.782
3 9.6 8.937
4 9.9 8.561
5 7.9 10.766
6 8.0 11.140
7 8.4 10.576
8 8.6 10.854
9 8.2 11.213
10 9.5 10.420
11 8.8 11.713
12 7.9 12.717
13 8.2 12.256
14 7.3 13.970
15 7.8 13.139