საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

დეკემბერი, 2021 წელი

მიწოდება
მოხმარება

2021 წლის საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ფაქტიური ბალანსი

ვრცლად