საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

მაისი, 2022 წელი

მიწოდება
მოხმარება

2022 წლის საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ფაქტიური ბალანსი

ვრცლად