ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
გამომუშავება 1024.82 889.82 1076.963 1125.414 1460.929               5577.9
თბოსადგურები 507.92 443.703 499.083 35.026 0               1485.7
ქართლის ქარის სადგური 6.607 5.414 7.095 6.467 8.185               33.8
ჰიდროსადგურები 510.292 440.703 570.784 1083.921 1452.744               4058.4
მ.შ. მარეგულირებელი 193.495 155.7 215.962 396.429 700.373               1662
მ.შ. სეზონური 268.605 244.099 304.391 571.879 615.276               2004.3
მ.შ. მცირე სიმძლავრის 48.192 40.904 50.432 115.614 137.096               392.2
იმპორტი 406.361 357.029 331.05 70.611 9.063               1174.1
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია 185.519 168.178 123.5 138.632 0               615.8
სულ რესურსი 1616.699 1415.027 1531.513 1334.657 1469.992               7367.9
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ 29.286 24.99 29.012 14.752 15.463               113.5
ქსელში მიწოდება 1587.414 1390.037 1502.501 1319.906 1454.529               7254.4

ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ. კვტსთ)

  იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბერი სულ
მომხმარებლებზე მიწოდება 1373.448 1200.535 1350.232 1155.595 1153.837               6233.6
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. 1040.7 893.746 999.211 809.947 802.077               4545.7
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 331.519 305.712 349.768 343.967 350.356               1681.3
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ 1.229 1.077 1.253 1.68 1.404               6.6
ექსპორტი 2.571 0 0.013 0.158 269.358               272.1
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია 185.519 168.178 123.5 138.632 0               615.8
მომხმარებლებზე მიწოდება და ექსპორტი 1561.538 1368.713 1473.744 1294.384 1423.195               7121.6
ტრანსპორტირების ხარჯი 25.876 21.325 28.756 25.522 31.334               132.8
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით 1587.414 1390.037 1502.5 1319.906 1454.529               7254.4
საქართველოს მოხმარება 1428.61 1246.849 1408 1195.868 1200.634               6480.0