მლნ კვტ.სთ
01-06/05/2021
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-06/05/2021

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 0 0.265 11.424 20.038 4.196 34.578
2 0 0.125 9.478 19.680 4.340 32.148
3 0 0.153 7.832 19.690 4.345 30.549
4 0 0.253 10.815 19.439 4.331 33.371
5 0 0.386 12.791 19.960 4.112 34.493
6 0 0.271 13.282 19.248 4.116 34.184