მლნ კვტ.სთ
01-01/03/2021
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-01/03/2021

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 10.182 0.471 2.848 7.858 1.301 40.913