გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

ივნისი, 2018 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 30 დღე 1 346 220
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 9 დღე 167 733
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 30 დღე 610 710
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 30 დღე 1 788 900
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 0 დღე 0