ელექტროენერგიის გამომუშავებისა (სალტეზე გაშვების) და გაყიდვის დინამიკა