“ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს მთავრობას, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორსა და შესაბამის პირს (ინვესტორი) შორის შეთანხმებისა და ელქტროენერგიის ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, ესკო განახორციელებს ახლადაშენებული ელქტროსადგურის (წარმოების ლიცენზიატი ან/და მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური) მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) სავალდებულო წესით შესყიდვას მოქმედი კანონმდებობის შესაბამისად.

აღნიშნული საკითხი რეგულირდება საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 19 აპრილის N107 დადგენილებით "სახელმწიფო პროგრამა 'განახლებადი ენერგია 2008' საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების თაობაზე" და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 აგვისტოს N214 დადგენილებით "საქართველოში ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვის წესის დამტკიცების შესახებ".

 

მემორანდუმების საფუძველზე ესკოსთან გაფორმებული ხელშეკრულებები ელექტროენერგიის გარანტირებული შეყიდვის შესახებ

2019 წლის აგვისტო

   N   

ხელშეკრულების მხარეები

ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი

სადგურის დასახელება

ექსპლუატაციაში გაშვების თარიღი

1

შპს „საქართველო-ურბან ენერჯი“

28.10.2014

ფარავანი ჰესი

2014 წლის ოქტომბერი

2

შპს "ენერგია"

23.08.2012

ლარსი ჰესი

2014 წლის იანვარი

3

შპს „დარიალი ენერჯი“ (ამჟამად სს „დარიალი ენერჯი“)

18.07.2014

დარიალი ჰესი

2016 წლის დეკემბერი

4

შპს "ყაზბეგი ჰესი"

22.09.2012

ყაზბეგი ჰესი

2014 წლის აგვისტო

5

შპს "ენერგია"
(სს "GGEDC")

15.08.2012

შილდა ჰესი

2013 წლის სექტემბერი

6

შპს "ბახვი ჰაიდრო პაუერი"

23.08.2012

ბახვი ჰესი III

2013 წლის დეკემბერი

7

შპს "ჰიდროლეა"
და შპს "გეოენერჯი"

15.11.2013

ახმეტა ჰესი

2014 წლის მარტი

8

შპს "ჰიდროლეა"
შპს "ჰიდრო ჯორჯია"

15.11.2013

დებედა ჰესი

2015 წლის დეკემბერი

9

შპს "ჰიდროლეა"
შპს "სტორი ფაუერი"

15.11.2013

ფშაველა ჰესი

2015 წლის თებერვალი

10

შპს "ჰიდროლეა"
შპს "დარჩი"

10.03.15

დარჩი-ორმელეთი ჰესი

 

11

შპს "ჰიდროლეა"
შპს "კასლეთი-1"

10.03.15

კასლეთი-1 ჰესი

 

12

შპს "ჰიდროლეა"
შპს "კასლეთი-2"

10.03.15

კასლეთი-2 ჰესი

 2018 წლის სექტემბერი

13

სს "ნენსკრა ჰიდრო"

16.06.2017

ნენსკრა ჰესი

 

14

შპს "მტკვარი ჰესი"

11.01.2016

მტკვარი ჰესი

 

15

სს "ონი კასკადი"

11.01.2016

ონი 1 ჰესი და ონი 2 ჰესი (ონის კასკადი)

 

16

შპს "ქართული სანვესტიციო ჯგუფი ენერგია"

27.01.2016

ხობი 2 ჰესი

 

17

შპს „ენერგო-არაგვი“

04.01.2016

არაგვიჰესი

2014 წლის თებერვალი

18

შპს "საქნახშირი"

22.02.2016

ტყიბულის თბოსადგური 13.2 მგვტ

2016 წლის თებერვალი

19

შპს "ქართლის ქარის ელექტროსადგური"

10.05.2016

ქართლის ქარის
ელექტრო- სადგური

 2017 წლის იანვარი

20

შპს „ერა ჯორჯია“

27.12.2016

შაქშაჰეთი ჰესი

2016 წლის მაისი

21

შპს "სიპაუერი"

20.03.2017

ნახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგური

 

22

შპს "აჭარ ენერჯი 2007"

28.03.2017

ხელვაჩაური 1 ჰესი

2017 წლის მარტი

23

სს "სვანეთი ჰიდრო"

20.04.2017

მესტიაჭალა 1 ჰესი

2019 წლის ივნისი

24

სს "სვანეთი ჰიდრო"

20.04.2017

მესტიაჭალა 2 ჰესი

2019 წლის აპრილი

25

შპს "ბუგატო ენერჯი"

24.04.2017

მეტეხი 1 ჰესი

 

26

შპს "ჰიდროენერჯი"

14.08.2017

შილდა 1 ჰესი

2018 წლის აპრილი

27

შპს "ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი"

04.09.2017

 

კინტრიშა ჰესი

2017 წლის აგვისტო

28

 შპს "აკვაჰიდრო"

14.12.2017

იფარი ჰესი

2020 წლის იანვარი

29

 შპს "აკვაჰიდრო"

14.12.2017

ხელრა ჰესი

2020 წლის იანვარი

30

 შპს "აკვაჰიდრო"

14.12.2017

ნაკრა ჰესი

 

31

 შპს "აკვაჰიდროენერჯი"

14.12.2017

ლაჯანური 1 ჰესი

 

32

 შპს "აკვაჰიდროენერჯი"

14.12.2017

ლაჯანური 2 ჰესი

 

33

 შპს "აკვაჰიდროენერჯი"

14.12.2017

ლაჯანური 3 ჰესი

 

34

შპს "ალაზანი ენერჯი"

22.12.2017

ხადორი 3 ჰესი

 

35

შპს "სუფსა ენერჯი"

21.12.2017

ბარამიძე ჰესი

 

36

შპს "პრაიმ ენერჯი"

08.02.2018

ყიზილაჯლო ჰესი

 

37

შპს "ჯჯპ ზეკარი"

20.02.2018

ზეკარი ჰესი

 

38

შპს "ენერგო ინვესტი"

23.03.2018

ავანი ჰესი

2019 წლის აგვისტო

39

შპს "აჭარ ენერჯი 2007"

07.05.2018

კირნათი ჰესი

2019 წლის ნოემბერი

40

შპს "ხეორიჰესი"

30.07.2018

ხეორი ჰესი

2018 წლის მაისი

41

შპს "ფერი"

21.09.2018

სამყურსიწყალი 1 ჰესი

 

42

შპს "ფერი"

21.09.2018

სამყურსიწყალი 2 ჰესი

 

43

შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"

10.10.2018

ბოდორნა ჰესი

2019 წლის მარტი

44

შპს "ჯონოული 1"

17.12.2018

ჯონოული 1 ჰესი

2018 წლის დეკემბერი

45

შპს "ვმ ელექტრიკ"

21.02.2019

მტკვარი კასკადი 4

 

46

შპს "ფშავი ჰიდრო"

22.02.2019

სკურდიდი ჰესი

2019 წლის თებერვალი

47

შპს "ქლინ ენერჯი გრუფ ჯორჯია" (ამჟამად, შპს "ენკა რენიუებლზ")

25.04.2019

ქვედა ნამახვანი ჰესი

 

48

შპს "ქლინ ენერჯი გრუფ ჯორჯია" (ამჟამად, შპს "ენკა რენიუებლზ")

25.04.2019

ზედა ნამახვანი ჰესი

 

49

შპს "ენერგო არაგვი"

01.09.2019

არაგვი 2 ჰესი

2019 წლის ივლისი

50

შპს "ენერჯი ინვესტინგ ენდ ტრეიდინგ კომპანი"

20.09.2019

ორო ჰესი

2019 წლის აგვისტო

51

შპს “ალტერ ენერჯი“

23.10.2019

გოგინაური ჰესი

 

52

შპს "ზოტი ჰიდრო"

12.02.2020

ზოტი 1 ჰესი

 

53

შპს "ზოტი ჰიდრო"

12.02.2020

ზოტი 2 ჰესი

 

54

შპს "აჭარისწყალი ჯორჯია"

12.03.2020

შუახევი ჰესი

2020 წლის მარტი

55

შპს "გარდაბნის თბოსადგური 2"

30.03.2020

გარდაბნის
თბოსადგური 2

2020 წლის მარტი

56

შპს "ჩორდულა ჰესი"

01.07.2020

ჩორდულა ჰესი

 

57

შპს "ავსტრიან ჯორჯიან  დეველოპმენტ"

13.08.2020

ლახამი 1 ჰესი

2020 წლის ოქტომბერი

58

შპს "ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტ"

13.08.2020

ლახამი 2 ჰესი

2020 წლის ოქტომბერი

59

შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია"

30.09.2020

საშუალა 2 ჰესი

2020 წლის ოქტომბერი

60

შპს "აად"

01.10.2020

ჭაპალა ჰესი

2020 წლის ოქტომბერი

61

შპს "აჭარისწყალი ჯორჯია"

29.03.2021

სხალთა ჰესი

2021 წლის მარტი

62

შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია"

09.08.2021

საშუალა 1 ჰესი

2021 წლის ივლისი

63

შპს "ნიუ ტექნოლოჯი 2014"

01.09.2021

ხრამი ჰესი

2021 წლის სექტემბერი

64

შპს "ართანა ლოპოტა"

08.11.2021

ლოპოტა 1 ჰესი

 

65

შპს "დმ ენერჯი"

10.01.2022

დვირულა ჰესი

2022 წლის იანვარი