საბალანსო ელექტროენერგიის მაჩვენებლები (ფაქტიური)

2022 წელი

მოცულობა
ფასი
 

2022 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის წილი მთლიან ქსელში მიწოდებაში

იანვარი 413.3 18.3802170 29%
თებერვალი 370.5 19.5783856 30%
მარტი 379.5 18.3213585 28%
აპრილი 354.9 16.8028386 30%
მაისი 192.0 13.7569351 13%