საბალანსო ელექტროენერგიის მაჩვენებლები (ფაქტიური)

2020 წელი

მოცულობა
ფასი
 

2020 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის წილი მთლიან ქსელში მიწოდებაში

იანვარი 301.3 14.5868671 25%
თებერვალი 275.9 13.8837893 24%
მარტი 328.7 18.4660737 31%
აპრილი 211.1 16.0888149 22%
მაისი 250.1 13.2076731 27%
ივნისი 209.2 13.1741005 21%
ივლისი 222.8 15.0346724 22%
აგვისტო 253.2 15.4649966 26%
სექტემბერი 276.1 16.6390665 29%
ოქტომბერი 171.8 17.3291790 18%
ნოემბერი 272.8 16.6347986 26%