ელექტროენერგიით საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეობის რეგისტრაციისა და ცვლილების განაცხადის ფორმები. ინსტრუქციას ფორმების შევსების შესახებ გაეცანით გვერდზე "სარეგისტრაციო მოთხოვნები".