მლნ კვტ.სთ
01-03/10/2023
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-03/10/2023

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 10.961 0.280 13.396 5.278 1.602 31.874
2 10.723 0.116 13.225 6.014 1.936 32.329
3 10.820 0.295 7.391 10.431 2.455 31.731