მლნ კვტ.სთ
01-04/03/2024
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-04/03/2024

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 14.402 0.365 9.690 9.681 2.019 42.528
2 15.372 0.475 8.689 8.635 2.015 41.565
3 15.302 0.314 7.745 8.714 2.020 40.585
4 15.138 0.077 8.645 9.011 2.044 41.206