გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

სექტემბერი, 2019 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 28 დღე 1 336 160
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 30 დღე 600 180
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 19 დღე 414 409
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 26 დღე 2 005 146
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 25 დღე 9 599 275