გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

სექტემბერი, 2020 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 30 დღე 1 436 940
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 30 დღე 754 770
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 9 დღე 246 996
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 27 დღე 2 087 910
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 29 დღე 11 722 206