გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

აგვისტო, 2023 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები