გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

სექტემბერი, 2019 წ.

 

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

შპს „ჯიფაუერი"
(აირტურბინული ელექტროსადგური)
30 დღე
შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის №3 ენერგობლოკი) 30 დღე
შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის №4 ენერგობლოკი) 11 დღე
შპს „მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის №9 ენერგობლოკი) 28 დღე
შპს „გარდაბნის თბოსადგური"
(კომბინირებული ელექტროსადგური)
30 დღე