16/06/2021

2021 წლის 10 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

15/06/2021

2021 წლის 09 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აქუაენერჯი ჯორჯია“ („თბილისის ზღვის ჰესი“-ს ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

14/06/2021

 გაცნობებთ, რომ სადეზინფექციო სამუშაოების ჩტარების გამო ესკოს ოფისი დროებით იხურება შემდგომ შეტყობინებამდე.
გთხოვთ კორესპონდენცია გამოაგზავნოთ მხოლოდ ელექტრონული სახით მისამართზე office@esco.ge

13/06/2021

2021 წლის მაისის თვეში, ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 223 484 185,5 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 18% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 28 505 275 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

მაისში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 12,7549405 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.857 თეთრი.

11/06/2021

2021 წლის 11 ივნისს გამოცხადდა NAT210010592 ელექტრონული ტენდერი, ესკოს სარგებლობაში არსებული სხვადასხვა  ლიცენზიის,  ერთი წლის ვადით განახლების მიზნით (მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები-CPV 48600000), რომლის  სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 83 200.00 ლარს. წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2021 წლის 21 ივნისს 14:00 საათზე.

10/06/2021

2021 წლის 09 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ნიუ ტექნოლოჯი“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, „ხრამი“ ჰესის ნაწილში.

10/06/2021

2021 წლის 08 ივნისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ნიუ ტექნოლოჯი 2014“, „ხრამი“ ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

08/06/2021

2021 წლის 04 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „WEEKEND“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

03/06/2021

2021 წლის 01 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ფერო ელოის ფროდაქშენი“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

30/05/2021

2021 წლის 01 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდა შპს „ღორეშა“-ს, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს („ღორეშაჰესის“ ნაწილში) და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების” შესაბამისად იგი აღარ არის საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე.