04/07/2024

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2024 წლის 27 ივნისის N23/2, N23/3 და N23/4 გადაწყვეტილებებით დამტკიცებული ცვლილებები საბალანსო ელექტროენერგიის ყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში და გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, კანონმდებლობით დადგენილი წესით დარეგისტრირდა ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორისა და დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ.

01/07/2024

ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი გილოცავთ საქართველოში პირველი ელექტროენერგეტიკული ბირჟის გახსნას. ინტენსიური მოსამზადებელი სამუშაოების შემდეგ, საქართველოს ელექტროენერგეტიკულმა სექტორმა, დღეს, 2024 წლის 1 ივლისს, ესკოს მიერ შეთავაზებული გარდამავალი მოდელით, გახსნა ელექტროენერგეტიკული ბირჟა.

დღეიდან ბირჟაზე ელექტროენერგიით ნებაყოფლობითი ვაჭრობა უკვე შესაძლებელია.

01/07/2024

2024 წლის 1 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა“, როგორც ბირჟის ოპერატორი.

28/06/2024

პირველი ვიცე-პრემიერის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ლევან დავითაშვილის ხელმძღვანელობით, ელექტროენერგიის საბითუმო ბირჟის ეტაპობრივი გახსნის საკითხთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ.

27/06/2024

„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2024 წლის 24 ივნისის №1-1/239 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე პირებს მიანიჭა უნიკალური ნომრები, საქმიანობის მიხედვით ცალ-ცალკე.

მინიჭებული უნიკალური ნომრები, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე პირებს, გაეგზავნათ წერილობით, ასევე ესკოს ვებ-გვერდზე არსებული პლატფორმის მეშვეობით.

16/06/2024

2024 წლის მაისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 274 406 385,0 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 20% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 34 063 206,6 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

მაისში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 12,4134162 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 2,412 თეთრი.

14/06/2024
ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის  გენერალური დირექტორი კახაბერ ქებურია -2024 წლის 1 ივლისს ენერგეტიკული ბირჟის გარდამავალი მოდელის გახსნის შესახებ, გადაცემაში: „ ბიზნესი რუსთავი2“.
10/06/2024

2024 წლის 4 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ბიჯი თრეიდი“ (შევაბური ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

26/05/2024

"რაც გვეამაყება და გვაერთიანებს" - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი უწყებები წელსაც, ტრადიციულად, დედაქალაქის გარდა, სხვადასხვა რეგიონში იყვნენ წარმოდგენილნი.