04/10/2018

2018 წლის 04 ოქტომბერს (24:00 საათზე) ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „აჭარ ენერჯი-2007“ („კირნათი ჰესის“ ნაწილში), როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

28/09/2018

2018 წლის 26 სექტემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ („ბოდორნაჰესი“-ს ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

18/09/2018

2018 წლის 17 სექტემბერს, სერვერის დაცვის მიზნით, სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის შესყიდვისათვის, ესკოს მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (SPA 180014927), რომლის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს  31000 ლარს. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  25 სექტემბერს 13:00 საათზე.

14/09/2018

2018 წლის აგვისტოს თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   178 322 147.1 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 17% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 21 146 639.06 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


აგვისტოში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 11.8587866 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.818 თეთრი/კვტ.სთ.

12/09/2018

2018 წლის  11 სექტემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა მანქანების რეცხვის  მომსახურების  შესყიდვის  ელექტრონული ტენდერი NAT180014562, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო  ღირებულება  - 2 070 ლარი.

სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება  2018 წლის  19 სექტემბერს.

10/09/2018

მ/წლის 4-6 სექტემბერს, ენერგეტიკული გაერთიანების ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორისა (ესკო) და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის (სემეკი) წარმომადგენლები სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ სლოვენიაში, ქ. ლუბლიანაში. შეხვედრები გაიმართა სლოვენიის ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორთან (BORZEN), რომელიც აღნიშნული ტექნიკური დახმარების ფარგლებში შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საქართველოს კონკურენტული ბაზრის (ერთი დღით ადრე და საათობრივი ბაზრის) დანერგვასთან დაკავშირებით.

06/09/2018

2018 წლის  05 სექტემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა  მანქანების შეკეთება-ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის ელექტრონული  ტენდერი - SPA180007388, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო ღირებულება - 2 850 ლარი, საპრეისკურანტო  ღირებულება - 160 615 ლარი.

 სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  14 სექტემბერს.

29/08/2018

2018 წლის 24 აგვისტოს 12:00 საათზე, ესკოს ოფისში, აპლიკანტი კომპანიების უფლებამოსილი წარმომადგენლების თანდასწრებით, მოხდა ესკოს მიერ 2018 წლის 17 აგვისტოს გამოცხადებული, 2018 წლის სექტემბრის თვეში საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში ელექტროენერგიის იმპორტის განხორციელების შესახებ ინტერესთა გამოხატვასთან დაკავშირებით, დაინტერესებული კომპანიების მიერ  წარმოდგენილ დოკუმენტაციასთან გაცნობა.   

იმპორტის განხორციელების სურვილი გამოხატა და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოადგინა ორმა კომპანიამ - „Elgreen Holdings Incorporated“-მა და „Интер Рао ЕЭС“-მა.

საუკეთესო წინადადება წარმოადგინა და გამარჯვებულად გამოცხადდა კომპანია „Интер Рао ЕЭС“.

27/08/2018

2018 წლის 23 აგვისტოდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

17/08/2018

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ აცხადებს შემოთავაზებების მიღებას ელექტროენერგიის იმპორტის თაობაზე, 2018 წლის სექტემბერის პერიოდისათვის. იმპორტის საორიენტაციო მოცულობა 138.1 მლნ კვტ.სთ. შემოთავაზების წარმოდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს (არარეზიდენტ იურიდიულ პირს).

შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 23 აგვისტოს, 17:00 სთ. (თბილისის დროით).

წარმოდგენილი შემოთავაზებების განხილვა ჩატარდება 2018 წლის 24 აგვისტოს, 12:00 საათზე (თბილისის დროით), სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“-ს  ოფისში: საქართველო, ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. №2, მე-5 სართული, ოთახი №16.