28/12/2023

ვინაიდან 2023 წლის 19 დეკემბერს განხორციელდა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისა“ და შპს “რუსთავის წყალის“ შერწყმა და შედეგად, შპს „რუსთავის წყალი“, როგორც იურიდიული პირი აღარ არსებობს, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „რუსთავის წყალს“, როგორც პირდაპირ მომხმარებელს და „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

21/12/2023

ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის გენერალურმა დირექტორმა კახაბერ ქებურიამ, საქართველოდან საჯარო სექტორის წარმომადგენლობითი ვიზიტის ფარგლებში, ავსტრალიაში, ქ.სიდნეიში ესპანეთის საპროექტო კონსორციუმის „Mercados Aries International SA“-სა და გერმანული ენერგეტიკული კომპანიის „INTEGRATION Umwelt und Energie GmbH“-ის მიერ ორგანიზებულ პროექტში „Preparing Energy Securiti and Hydrogen Sector Development Program” მიიღო მონაწილეობა.

18/12/2023

2023 წლის 18 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „მაქსენერჯი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

14/12/2023

2023 წლის ნოემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 228 582 275 კვტ.სთ შეადგინა,რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 22% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 34 130 915 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

ნოემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 14,9315671 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11,733 თეთრი.

13/12/2023

2023 წლის 9 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „პარვუსი“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, ტოლოში ჰესის ნაწილში.

13/12/2023

2023 წლის 8 დეკემბერს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „პარვუსს“, ტოლოში ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

13/12/2023

2024 წლის 1 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ელექტროენერგიის ტრეიდერს”, როგორც იმპორტიორს, ექსპორტიორს და ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელს  და „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად, იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

12/12/2023

ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის გენერალური დირექტორის მოადგილე-ალექსანდრე პაპიაშვილი, საერთაშორისო და ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან- თამარ წურწუმიასა და იურიდიული დეპარტამენტის უფროსთან- ანა ტომარაძესთან ერთად , შავ ზღვაში დაგეგმილი წყალქვეშა ელექტროკაბელის პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოების განხილვის მიზნით, გერმანიის ეკონომიკისა და კლიმატის სამინისტროს მიერ შექმნილ ორგანიზაცია - German Economic Team (GET) -ს შეხვდა.

06/12/2023

ესკომ შეხვედრა გამართა ცნობილი თურქული სავაჭრო კომპანიის - “Axpo Turkey Enerji A.Ş.” წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მიზანი იყო სტუმართათვის, საქართველოში ენერგოპროდუქტებით ვაჭრობის სფეროში ბიზნესშესაძლებლობებისა და პერსპექტივების განხილვა...