18/02/2019

მ/წლის 15-16 თებერვალს ესკოს გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ამბოკაძემ მონაწილეობა მიიღო ენერგეტიკულ გაერთიანებაში საქართველოს გაწევრიანებით აღებული ვალდებულებების შესახებ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრასა და დისკუსიაში, რომელიც გაიმართა  საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივითა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით „რადისონ ბლუ წინანდალში“. შეხვედრაში აგრეთვე ენერგეტიკის ექსპერტის სტატუსით მონაწილეობდა  ესკოს საერთაშორისო და ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი თამარ წურწუმია...

14/02/2019

მ/წლის 13 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტში, ესკოს საერთაშორისო და ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა, თამარ წურწუმიამ, მიმოიხილა ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებითა და  საქართველოს ახალი ენერგეტიკული კანონპროექტით გათვალისწინებული მოთხოვნები, აგრეთვე, ამ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ენერგეტიკის დარში განსახორციელებელი რეფორმები. შეხვედრას ესწრებოდნენ, როგორც დარგობრივი, აგრეთვე, ევროინტეგრაციის  კომიტეტების თავჯდომარეები და წევრები...

13/02/2019

2019 წლის იანვრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 277 626 670.0 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 24% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 37 575 306.41 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


იანვარში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 13.5344729 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 10.614 თეთრი.

01/02/2019

2019 წლის  30 იანვარს  გამოცხადდა  საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის NAT 190002037  ელექტრონული  ტენდერი  ღირებულებით  718 ლარი. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2019 წლის  07 თებერვალს  13:00 სთ.

29/01/2019

2019 წლის 28 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ბი ეფ დი სი ჯორჯია“, როგორც იმპორტიორი.

23/01/2019

2019 წლის 21 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენერგო-არაგვი“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, არაგვი 2 ჰესის ნაწილში.

23/01/2019

2019 წლის 20 იანვარს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ენერგო-არაგვს“, არაგვი 2 ჰესის ნაწილში, როგორც ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

15/01/2019

2018 წლის დეკემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 348 584 006.1 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 29% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 48 964 320.6 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


დეკემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 14.0466343 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11.248 თეთრი.

04/01/2019

2018 წლის 14 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“, როგორც წარმოების ლიცენზიატი, ზაჰესი ჰესის ნაწილში.

04/01/2019

2018 წლის 14 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა სს „ზაჰესს“, როგორც წარმოების ლიცენზიატს (ზაჰესი ჰესის ნაწილში) და მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს (ჩხოროწყუ ჰესისა და კინკიშა ჰესის ნაწილში) და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.