გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-02/04/2020
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

აპრილი, 2020

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-02

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 30 დღე 2 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 30 დღე 2 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 30 დღე 2 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 30 დღე 2 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 30 დღე 2 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • 2020 წლის 17 მარტს შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ კუთვნილ გარდაბნის თბოელექტროსადგურში ავარიულად გამოირთო გაზის კომპრესორი №2, რამაც გამოიწვია სადგურის გაჩერება. უწესივრობის აღმოფხვრის შემდეგ, 17 მარტს გარდაბნის თბოელექტროსადგურს სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. ამრიგად, შპს „გარდაბნის თბოსადგურს“ გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა არ გააჩნია 2020 წლის 17 მარტს, 1 (ერთი) დღე.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)