გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-25/06/2019
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ივნისი, 2019

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-25

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 30 დღე 25 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 10 დღე 4 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 30 დღე 25 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 30 დღე 25 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 14 დღე 14 დღე