გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-04/03/2021
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

მარტი, 2021

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-04

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 4 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 4 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 4 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე 4 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 4 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ N3 ენერგობლოკს, 2021 წლის 21, 22 და 23 იანვარს დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. ამრიგად, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ N3 ენერგობლოკს 2021 წლის იანვრის თვეში გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.
  • გაცნობებთ, რომ შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურში 2021 წლის 8 იანვარს ჯამური სიმძლავრე შემცირებული იყო საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (60 მგვტ) ნაკლებ სიდიდემდე. ამრიგად, შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნა არ გააჩნია 8 იანვარს, 1 (ერთი) დღე.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)