გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-02/10/2022
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ოქტომბერი, 2022

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-02

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 0 დღე 2 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 0 დღე 2 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 0 დღე 2 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 0 დღე 2 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 0 დღე 2 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

 • შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილი N3 ენერგობლოკი 2022 წლის 12 ივლისიდან განაცხადით იმყოფებოდა გეგმიურ შეკეთებაში.

  23 და 24 აგვისტოს ენერგობლოკს სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით წარმატებულად ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად.

  განკარგულება ენერგობლოკის გაშვებაზე გაცემული იქნა 23 აგვისტოს 00:10 საათზე, ენერგობლოკმა სინქრონიზაცია, მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (100 მგვტ) გასვლა და შენარჩუნება მოახდინა მოქმედი კანონმდებლობით მოთხოვნილ ვადებში და დისპეტჩერის განკარგულებით 24 აგვისტოს 09:00 საათზე გაჩერდა მარქაფში.

  შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ N3 ენერგობლოკს 2022 წლის 25 აგვისტოდან გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.

 • შპს „გარდაბნის თბოსადგურში“ აგზნების სისტემაში უწესივრობის გამო, 2022 წლის 23 აგვისტოს აქტიური სიმძლავრე შემცირებული იყო მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (162 მგვტ) ნაკლებ სიდიდემდე. უწესივრობის აღმოფხვრის შემდეგ სადგური გავიდა სრულ სიმძლავრეზე.

 • შპს „გარდაბნის თბოსადგური“ 2022 წლის 1 ივლისიდან განაცხადით იმყოფებოდა გეგმიურ შეკეთებაში. 17 და 18 აგვისტოს, შეკეთების დამთავრების შემდეგ სადგურს წარმატებით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად. 

  17 აგვისტოს 00:45 საათზე, სადგურმა სინქრონიზაცია, მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (162 მგვტ) გასვლა და შენარჩუნება მოახდინა მოქმედი კანონმდებლობით მოთხოვნილ ვადებში. ტესტირების რეჟიმში იმუშავა 18 აგვისტოს 08:00 საათამდე და დისპეტჩერის განკარგულებით დარჩა მუშაობაში. 

  შპს „გარდაბნის თბოსადგურს“ 2022 წლის 19 აგვისტოდან გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.

 • 2022 წლის 4 აგვისტოს ავარიულად გამოირთო შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილი გარდაბნის აირტურბინული ელექტროსადგური. სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით აირტურბინულ ელექტროსადგურს წარმატებულად ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად.

  განკარგულება სადგურის გაშვებაზე გაცემული იქნა 4 აგვისტოს 21:22 საათზე, ტესტირების რეჟიმში იმუშავა 4 აგვისტოს 23:51 საათამდე, და დისპეტჩერის განკარგულებით გაჩერდა მარქაფში.

  შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს 2022 წლის 5 აგვისტოდან გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.

 • შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს 2022 წლის 5 აგვისტოს 06:13 საათზე, დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით წარმატებულად ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად. 

  სადგურმა სინქრონიზაცია, მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (60 მგვტ) გასვლა და შენარჩუნება მოახდინა მოქმედი კანონმდებლობით მოთხოვნილ ვადებში და დისპეტჩერის განკარგულებით 08:10 საათზე გაჩერდა მარქაფში. 

  შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს 2022 წლის აგვისტოს თვეში გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)