გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-14/02/2019
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

თებერვალი, 2019

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-14

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 28 დღე 14 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 28 დღე 14 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 28 დღე 14 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 28 დღე 13 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 28 დღე 14 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • 2019 წლის 5 თებერვალს შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილ №9 ენერგობლოკის კვამლგამწოვზე უწესივრობის გამო მისი სიმძლავრე ჩამოვიდა მთავრობის მიერ დადგენილ გარანტირებულ სიმძლავრეზე ქვევით. აღნიშნული დეფექტის აღმოფხვრის შემდეგ, იმავე დღეს სადგური ამუშავდა გარანტირებული სიმძლავრით. ამრიგად, შპს „მტკვარი ენერჯის“ საკუთრებაში არსებულ მე-9 ენერგობლოკს გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნა არ გააჩნდა 5 თებერვალს, ერთი დღე.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)