გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-15/08/2019
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

აგვისტო, 2019

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-15

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 15 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 15 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 1 დღე 5 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 0 დღე 0 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 9 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულმა კორპორაციამ“ წარმოადგინა გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის მზადყოფნის კორექტირებული განაცხადი 2019 წლის აგვისტოს თვეზე, რომლის მიხედვითაც, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ საკუთრებაში არსებული N4 ენერგობლოკი რემონტში ჩაყენებული იქნა 2019 წლის 6 აგვისტოდან. აქედან გამომდინარე, მას ვერ ექნება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფა 2019 წლის 6 აგვისტოს 00:00 საათიდან 31 აგვისტოს 24:00 საათამდე.
  • 2019 წლის 3 აგვისტოს, დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით, შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. შესაბამისად, შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს 2019 წლის აგვისტოს თვეში გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.
  • 2019 წლის 15 ივნისიდან 4 აგვისტოს 24:00 საათამდე, შპს „გარდაბნის თბოსადგურზე“ მიმდინარეობდა გეგმიური სარემონტო სამუშაოები. 5 და 6 აგვისტოს შპს „გარდაბნის თბოსადგურს“ სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. განკარგულება სადგურის გაშვებაზე გაცემული იქნა 5 აგვისტოს 00:02 საათზე, სადგურმა სინქრონიზაცია, მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (162 მგვტ) გასვლა და შენარჩუნება მოახდინა მოქმედი კანონმდებლობით მოთხოვნილ ვადებში. ტესტირების რეჟიმში იმუშავა 6 აგვისტოს 08:57 საათამდე, რის შემდეგაც, დისპეტჩერის განკარგულებით სისტემის რეჟიმიდან გამომდინარე დარჩა მუშაობაში. შესაბამისად, შპს „გარდაბნის თბოსადგურს“ გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა 2019 წლის 7 აგვისტოდან.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)