ესკო 15 წლისაა

ლარის ოფიციალური კურსი

27.11.2021→28.11.2021 ცვლილება
USD 3.1129 3.0967 -0.0162
EUR 3.4927 3.4931 0.0004
TRY 0.2590 0.2555 -0.0035
RUB 0.0417 0.0410 -0.0684
AZN 1.8328 1.8201 -0.0127
AMD 0.0065 0.0064 -0.0775

მოგესალმებით ესკოს ვებ-გვერდზე

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის ვებ-გვერდი ტექნიკურად და შინაარსობრივად ამ სფეროს საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი, მაქსიმალურად შესაძლო სრულყოფილი პროდუქტია. მარტივი დიზაინი, ბმულების საშუალებით მოსახერხებელი გადასვლა და შინაარსობრივად დატვირთული საინფორმაციო ბლოკები გვერდის სტუმრებს მაქსიმალურად დაგეხმარებათ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციის სწრაფად და იოლად მოძიებაში. ვებ-გვერდზე გასული წლების მონაცემთა ბაზის არსებობა სტატისტიკის დანახვისა და ანალიზის კარგი საშუალებაა. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდის ოპერატიული მონაცემები, მიუხედავად მათი საპროგნოზო ხასიათისა, დაინტერესებულ პირებს კარგ სამსახურს უწევს საქმიანობის დაგეგმვისას. საინტერესო და ინფორმატიულია ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტისა და ტრანზიტის საინფორმაციო ბლოკები. ჩვენს ვებ გვერდზე განთავსებულ მონაცემთა განახლების პროცესი მაქსიმალურად ოპერატიულია. პარალელურ რეჟიმში ხდება გვერდის ინგლისური ვერსიის განახლებაც.

2021 წლის ოქტომბრის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2021 წლის ოქტომბრის თვეში, ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 257 737 919,8 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 22% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 45 162 353,5 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

ოქტომბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 17,5229683 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 12.304 თეთრი.

ვრცლად

საინფორმაციო

25/11/2021

2021 წლის 24 ნოემბერს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ქროს ბორდერ ტრეიდინგი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.


ვრცლად
18/11/2021

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას ელექტროენერგიის იმპორტის თაობაზე, 2021 წლის 1-31 დეკემბრის პერიოდისათვის. იმპორტის საორიენტაციო მოცულობა შეადგენს 115 მლნ კვტ.სთ-ს. იმპორტის წარმოდგენილი გრაფიკები უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: საქართველოს მეზობელი ქვეყნ(ებ)იდან იმპორტის მაქსიმალური სიმძლავრე შეადგენს 200 მგვტ-ს, მინიმალური სიმძლავრე არის 60 მგვტ (საორიენტაციო საათობრივი გრაფიკი თან ერთვის);

 შემოთავაზების წარმოდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს (არარეზიდენტ იურიდიულ პირს ან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მიერ ელექტროენერგიით საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე იმპორტიორ კვალიფიციურ საწარმოდ რეგისტრირებულ რეზიდენტ იურიდიულ პირს).

შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა:

2021 წლის 24 ნოემბრის, 12:00 სთ (თბილისის დროით).


ვრცლად
18/10/2021

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას ელექტროენერგიის იმპორტის თაობაზე, 2021 წლის 1-30 ნოემბრის პერიოდისათვის. იმპორტის საორიენტაციო მოცულობა შეადგენს 141 მლნ კვტ.სთ-ს.

შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა:

2021 წლის 22 ოქტომბრის 12:00 სთ (თბილისის დროით).


ვრცლად
24/09/2021

2021 წლის 22 სექტემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ბუნებრივი აირი“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.


ვრცლად
ყველა სიახლე

გარანტირებული სიმძლავრე (ოპერატიული)

01-25/11/2021

ყოველდღიური ბალანსი

01-25/11/2021

ტრანსსასაზღვრო გადადინებები (მიმდინარე)

ფაქტიური შემოდინება
ფაქტიური გადინება
23/11/2021