საბალანსო ელექტროენერგიის მაჩვენებლები (ფაქტიური)

2023 წელი

მოცულობა
ფასი