გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-15/07/2019
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ივლისი, 2019

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-15

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 15 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 13 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 15 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 4 დღე 4 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 0 დღე 0 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ N3 ენერგობლოკს, 2019 წლის 1, 2 ივლისს მათივე მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. აქედან გამომდინარე, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ N3 ენერგობლოკს 2019 წლის 3 ივლისიდან გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)