გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-23/05/2019
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

მაისი, 2019

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-23

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 23 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 0 დღე 0 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 23 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე 23 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 23 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 მარტის N148 დადგენილების შესაბამისად, 2019 წლის 4 მარტიდან შპს „ჯიფაუერს” (გარდაბნის აირტურბინული ელექტროსადგური) გარანტირებულ სიმძლავრედ განესაზღვრა 60 მგვტ.
    ამრიგად, შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ აირტურბინულ სადგურს გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნა მარტის საანგარიშო თვეში არ გააჩნდა ერთი დღე 4 მარტს.
  • 2019 წლის 4 მარტს 14:14 საათზე შპს „ ჯიფაუერი“-ს კუთვნილ აირტურბინულ სადგურში ბლოკი N1-ის „ბ“ ტურბინა განაცხადის საფუძველზე ჩაყენებულ იქნა შეკეთებაში, რის შემდეგაც აღნიშნულ თბოელექტროსადგურს არ გააჩნია მთავრობის მიერ დადგენილი გარანტირებული სიმძლავრის ოდენობის უზრუნველყოფის მზადყოფნა.
    მზადყოფნის დღეთა რაოდენობა დაზუსტდება მოგვიანებით.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)