გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-20/01/2022
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

იანვარი, 2022

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-20

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 20 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 20 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 20 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე 20 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 20 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 15, 16 და 17 ნოემბერს შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილ მე-9 ენერგობლოკს დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. ამრიგად, შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილ მე-9 ენერგობლოკს 2021 წლის ნოემბრის თვეში გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა. გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის დღეთა ზუსტ რაოდენობას ნოემბრის თვეში გაცნობებთ დამატებით.
  • გაცნობებთ, რომ შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს 2021 წლის 9 და 10 ნოემბერს დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. ამრიგად, შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს 2021 წლის ნოემბრის თვეში გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა. გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის დღეთა ზუსტ რაოდენობას ნოემბრის თვეში გაცნობებთ დამატებით.
  • გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ №4 ენერგობლოკს 2021 წლის 9, 10 და 11 ნოემბერს დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული ამრიგად, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ №4 ენერგობლოკს 2021 წლის ნოემბრის თვეში გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა. გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის დღეთა ზუსტ რაოდენობას ნოემბრის თვეში გაცნობებთ დამატებით .

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)