გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-26/05/2020
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

მაისი, 2020

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-26

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 26 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 26 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 26 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე 26 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 26 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 24 აპრილიდან 26 აპრილის ჩათვლით შპს „გარდაბნის თბოსადგურს“ დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. განკარგულება სადგურის გაშვებაზე გაცემული იქნა 24 აპრილს 21:09 საათზე. სადგურმა ტესტირების რეჟიმში იმუშავა 26 აპრილის 08:22 საათამდე, რის შემდეგაც, დისპეტჩერის განკარგულებით, სისტემის რეჟიმიდან გამომდინარე დარჩა მუშაობაში. ამრიგად, შპს „გარდაბნის თბოსადგურს“ 2020 წლის აპრილის თვეში გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)