გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-11/07/2024
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ივლისი, 2024

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-11

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 11 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 27 დღე 9 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 0 დღე 0 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 0 დღე 0 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 7 დღე 7 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • შპს „გარდაბნის თბოსადგურს“ 2022 წლის 11 და 12 ოქტომბერს დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით წარმატებულად ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად.

    11 ოქტომბერს 09:00 საათზე, სადგურმა სინქრონიზაცია, მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (162 მგვტ) გასვლა და შენარჩუნება მოახდინა მოქმედი კანონმდებლობით მოთხოვნილ ვადებში. ტესტირების რეჟიმში იმუშავა 12 ოქტომბრის 19:30 საათამდე, რის შემდეგაც, დისპეტჩერის განკარგულებით დარჩა მუშაობაში.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)