გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-22/07/2021
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ივლისი, 2021

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-22

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 28 დღე 22 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 28 დღე 6 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 28 დღე 22 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 28 დღე 4 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 28 დღე 0 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

 • შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილი N3 ენერგობლოკი 2021 წლის 17 ივნისიდან განაცხადით იმყოფებოდა გეგმიურ შეკეთებაში. 15 და 16 ივლისს, შეკეთების დამთავრების შემდეგ ენერგობლოკს სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული.
  განკარგულება ენერგობლოკის გაშვებაზე გაცემული იქნა 15 ივლისს 00:01 საათზე, ენერგობლოკმა სინქრონიზაცია, მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (100 მგვტ) გასვლა და შენარჩუნება მოახდინა მოქმედი კანონმდებლობით მოთხოვნილ ვადებში, რის შემდეგაც დისპეტჩერის განკარგულებით 16 ივლისს 13:25 საათზე გაჩერდა მარქაფში.
  ამრიგად, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ N3 ენერგობლოკს 2021 წლის 17 ივლისიდან გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.
 • შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილი N4 ენერგობლოკი 2021 წლის 15 მაისიდან განაცხადით იმყოფებოდა გეგმიურ შეკეთებაში. 15 ივნისს, შეკეთების დამთავრების შემდეგ ენერგობლოკს სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. განკარგულება ენერგობლოკის გაშვებაზე გაცემული იქნა 15 ივნისს 00:00 საათზე, ენერგობლოკმა სინქრონიზაცია, მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (100 მგვტ) გასვლა და შენარჩუნება მოახდინა მოქმედი კანონმდებლობით მოთხოვნილ ვადებში, რის შემდეგაც დისპეტჩერის განკარგულებით 22:32 საათზე გაჩერდა მარქაფში.
  ამრიგად, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ N4 ენერგობლოკს 2021 წლის 16 ივნისიდან გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.
 • შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს 2021 წლის 21 ივნისს დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. განკარგულება სადგურის გაშვებაზე გაცემული იქნა 21 ივნისს 14:29 საათზე, სადგურმა სინქრონიზაცია, მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (60 მგვტ) გასვლა და შენარჩუნება მოახდინა მოქმედი კანონმდებლობით მოთხოვნილ ვადებში. რის შემდეგაც დისპეტჩერის განკარგულებით 21:18 საათზე გაჩერდა მარქაფში.
  ამრიგად, შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს 2021 წლის ივნისის თვეში გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)