გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-17/01/2021
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

იანვარი, 2021

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-17

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 16 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 17 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 17 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე 17 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 17 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • გაცნობებთ, რომ შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურში 2021 წლის 8 იანვარს ჯამური სიმძლავრე შემცირებული იყო საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (60 მგვტ) ნაკლებ სიდიდემდე. ამრიგად, შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნა არ გააჩნია 8 იანვარს, 1 (ერთი) დღე.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)