გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-30/06/2022
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ივნისი, 2022

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-30

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 30 დღე 30 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 30 დღე 30 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 16 დღე 14 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 30 დღე 30 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 30 დღე 30 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • გაცნობებთ, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ N4 ენერგობლოკს, 2022 წლის 2 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით არ ექნება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)