გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-17/10/2021
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ოქტომბერი, 2021

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-17

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 17 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 17 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 17 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე 17 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 17 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • გაცნობებთ, რომ შპს „გარდაბნის თბოსადგური“ 2021 წლის 1 ივნისიდან განაცხადით იმყოფებოდა გეგმიურ შეკეთებაში. 17, 18 და 19 აგვისტოს, შეკეთების დამთავრების შემდეგ სადგურს სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. ამრიგად, შპს „გარდაბნის თბოსადგურს“ 2021 წლის 20 აგვისტოდან გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.
  • გაცნობებთ, რომ შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილი მე-9 ენერგობლოკი 2021 წლის 5 ივლისიდან განაცხადით იმყოფებოდა გეგმიურ შეკეთებაში. 26 და 27 აგვისტოს, შეკეთების დამთავრების შემდეგ ენერგობლოკს სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. ამრიგად, შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილ მე-9 ენერგობლოკს 2021 წლის 28 აგვისტოდან გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა. გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის დღეთა ზუსტ რაოდენობას აგვისტოს თვეში გაცნობებთ დამატებით.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)