გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

ოქტომბერი, 2023 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები