გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

დეკემბერი, 2022 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები