გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

დეკემბერი, 2019 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 14 დღე 668 080
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 29 დღე 580 174
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 3 დღე 65 433
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 13 დღე 1 002 573
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 27 დღე 10 367 217