გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

აპრილი, 2023 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები