გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

თებერვალი, 2019 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 28 დღე 1 336 000
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 28 დღე 560 000
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 28 დღე 610 000
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 26 დღე 2 005 000
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 28 დღე 10 751 000