23/07/2021

2021 წლის 23 ივლისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“, როგორც ექსპორტიორი.

15/07/2021

2021 წლის ივნისის თვეში, ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 148 653 325,9 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 11% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 20 670 444 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

მაისში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 13,9051338 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.857 თეთრი.

14/07/2021

2021 წლის 13 ივლისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

08/07/2021

2021 წლის 01 აგვისტოდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდება სს „ეპ ჯორჯია მიწოდება“-ს, როგორც თავისუფალ მიმწოდებელს და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების” შესაბამისად იგი აღარ არის საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე.

02/07/2021

2021 წლის 02 ივლისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „პარვუს ენერჯი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

01/07/2021

2021 წლის 01 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „თელასი“, როგორც განაწილების ლიცენზიატი, განაწილების ქსელში დანაკარგების დაფარვის მიზნით ელექტროენერგიის შესყიდვის ნაწილში.

29/06/2021

2021 წლის 01 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი, დაარეგისტრირა შემდეგი საწარმოები: 1. სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური; 2. შპს შავი ზღვის ტერმინალი; 3. შპს ჯორჯიან ბილდინგ გროუფ; 4. სს არგო; 5. შპს კარმენი; 6. შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია; 7. შპს საქართველოს მელიორაცია; 8. შპს ლილო მოლი; 9. სს აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები (ციკლონი); 10 შპს ბათუმის ნავთობტერმინალი; 11. სს წყალი მარგებელი; 12. სს საქართველოს რკინიგზა; 13. შპს ორბი ჯგუფი ბათუმი;  14. შპს რუსთავის წყალი; 15. შპს ბევრილი ჯგუფი; 16. დსს აზერბაიჯანის რკინიგზის საქართველოს ფილიალი; 17. აიდიეს ბორჯომი საქართველო, შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანიის საქართველოს ფილიალი; 18. ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი.

29/06/2021

2021 წლის 01 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“, როგორც ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებელი, თავისუფალი მიმწოდებელი, საჯარო მომსახურების სახით ელექტროენერგიის მიმწოდებელი და უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელი.

24/06/2021

2021 წლის 01 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ეპ ჯორჯია მიწოდება“, როგორც ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებელი, თავისუფალი მიმწოდებელი, საჯარო მომსახურების სახით ელექტროენერგიის მიმწოდებელი და უნივერსალური მომსახურების მიმწოდებელი.

23/06/2021

2021 წლის 23 ივნისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ტესტელ“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.