18/01/2021

2021 წლის 15 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი (სხალთა ჰესის ნაწილში).

14/01/2021

2021 წლის 14 იანვარს (24:00 საათზე) ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ („სხალთა ჰესის“ ნაწილში), როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

14/01/2021

2020 წლის დეკემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 249 143 237.40 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 20% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 39 202 819.40 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

დეკემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 15,7376184 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 12.304 თეთრი.

10/01/2021

2021 წლის 01 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდა შპს „პრაიმ ლიგალ“-ს, როგორც იმპორტიორს, ექსპორტიორს და საბითუმო მიმწოდებელს და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების” შესაბამისად იგი აღარ არის საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე.

10/01/2021

2021 წლის 01 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდა შპს „კოინმანია“-ს, როგორც იმპორტიორს, ექსპორტიორს და საბითუმო მიმწოდებელს და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების” შესაბამისად იგი აღარ არის საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე.

31/12/2020

ესკო გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს. გისურვებთ 2021 წლის ყოველ დღეს მშვიდობა, მომავლის იმედი, სიყვარული და ყველა კეთილ საქმეში წინსვლის ენერგია მოეტანოს.

31/12/2020
ზოგიერთი მედიასაშუალების მიერ მერამდენედ ხდება სიცრუის ტირაჟირება საქართველოს ენერგეტიკაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ამჯერად, მორიგი ცრუ ინფორმაცია გავრცელდა სს „ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის“ (ესკო) და მისი საქმიანობის შესახებ. ესკო სააქციო საზოგადოებაა. მისი ერთადერთი აქციონერია საქართველოს სახელმწიფო. სააქციო საზოგადოების აქციათა წილის მფლობელი არასოდეს ყოფილა თანაინვესტირების ფონდი, როგორც ეს ზოგიერთ მედია საშუალებაში გადაიცა. ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ „“ესკო“ -სთვის ელექტროენერგიით ვაჭრობა არაა მომგებიანი საქმიანობა. ბაზრის ოპერატორი ელექტროენერგიას ყიდულობს და ყიდის ერთი და იგივე ფასად. „ესკო“- ს ფუნქციონირების საფუძველია ქვეყნის ელექტროენერგიით უწყვეტი მომარაგების მიზნით, ელექტროენერგიის ბაზრის დაბალანსება.
30/12/2020

2020 წლის 26 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“ („საშუალაჰესი 1“-ის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

30/12/2020

 სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ გაეცნო 2020 წლის 15 დეკემბერს გამოცხადებულ, თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში 2021 წლის  იანვრის თვის საანგარიშო პერიოდისათვის 33.6 მლნ კვტ.სთ ელექტროენერგიის იმპორტის განხორციელების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე კომპანიების მიერ წარმოდგენილ  წინადადებებს.

საუკეთესო წინადადება წარმოადგინა კომპანიამ  Aksa Enerji Ticareti A.S..

17/12/2020

2020 წლის 16 დეკემბერს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ფოვერ თრეიდინგ კომპანი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.