18/12/2018

2018 წლის 12 დეკემბერს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ჯონოული 1“-ს, „ჯონოული 1“ ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

13/12/2018

2018 წლის ნოემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 322 812 199.8 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 29% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 44 574 701 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


ნოემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 13.8082455 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11.248 თეთრი.

13/12/2018

018 წლის  12-13  დეკემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა:

  •  ინტერნეტმომსახურების შესყიდვისათვის-SPA180009450 ელექტრონული  ტენდერი სავარაუდო ღირებულებით  - 14 200 ლარი.
    სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება 2018 წლის 20 დეკემბერს;
  • საზოგადოებრივი სატელეფონო კავშირის მომსახურების შესყიდვისათვის-SPA180009456 ელექტრონული  ტენდერი სავარაუდო ღირებულებით  - 2 360 ლარი.
    სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება 2018 წლის 20 დეკემბერს;
  • მანქანების რეცხვის  მომსახურების  შესყიდვისათვის  SPA180009498 ელექტრონული ტენდერი სავარაუდო  ღირებულებით  - 4 825 ლარი.
    სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება 2018 წლის 21 დეკემბერს;
27/11/2018

2018 წლის 28 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ოლდ ენერჯი“, როგორც წარმოების ლიცენზიატი, ოლდ ენერჯი ჰესის ნაწილში.

27/11/2018

2018 წლის 27 ნოემბერს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა სს „ოლდ ენერჯი“-ს, როგორც ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში (ოლდ ენერჯი ჰესის ნაწილში) და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

27/11/2018

2018 წლის 22 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ოლდ ენერჯი“ (ოლდ ენერჯი ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

27/11/2018

2018 წლის 21 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ჯონოული 1“ (ჯონოული 1 ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

21/11/2018

მიმდინარე წლის 19-20 ნოემბერს, „ესკო“-ს გენერალური დირექტორი ბ-ნ ვახტანგ ამბოკაძე და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ქ-ნ ნათია თურნავა, სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ თურქეთში, ქ. სტამბულში. სამუშაო შეხვედრები გაიმართა თურქეთის ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორთან (EPIAS)...

21/11/2018

2018 წლის 19 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, ბოდორნაჰესის ნაწილში.

21/11/2018

2018 წლის 18 ნოემბერს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ“-ს, ბოდორნაჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.