გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ივლისი, 2019 წ.

 

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

შპს „ჯიფაუერი"
(აირტურბინული ელექტროსადგური)
31 დღე
შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის №3 ენერგობლოკი) 31 დღე
შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის №4 ენერგობლოკი) 31 დღე
შპს „მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის №9 ენერგობლოკი) 4 დღე
შპს „გარდაბნის თბოსადგური"
(კომბინირებული ელექტროსადგური)
0 დღე