გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

მაისი, 2024

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 0 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე